Företagens hushållsavfall

Hushållsavfall är avfall som kommer från hushåll samt jämförbart avfall från annan verksamhet. Det är det avfall som liknar det vi får i hushållet, det är inte verksamhetsspecifikt. Som exempel kan nämnas avfall från personalmatsalar, fikarum, väntrum, entréer, toaletter, kontor, kök och städ.

Det hushållsavfall som är kvar efter att du och din personal sorterat ut förpackningar, returpapper och trädgårdsavfall är avfall som kommunen ansvarar för. Din städfirma eller transportör för brännbart verksamhetsavfall får inte transportera bort dina hushållssopor!

Exempel på hushållsavfall som kommunen ansvarar för kan vara: 

  • Plastföremål som inte är förpackningar, t.ex. plastpennor och plastgem. 
  • Fönsterkuvert och post-it lappar.
  • Pappershanddukar.
  • Moppar och trasor.
  • Fimpar och snus.
  • Slam från slamavskiljare som tillhör enskilda avloppsanläggningar.

Transport av hushållsavfall

Hushållsavfallet som uppkommer i din verksamhet får du själv inte transportera. Det är enbart kommunen eller den som kommunen anlitar som får transportera hushållsavfall.

Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall. Besök AÖS webbplats för att läsa vad som ska läggas i soppåsen och sedan i sopkärlet. Har du frågor gällande ditt hushållsavfall kontakta AÖS.