Blanketter och e-tjänster

Vi arbetar med att ta fram e-tjänster och webb-formulär för att du ska kunna utföra dina ärenden på tider som passar dig.

Här finns många av de blanketter som Miljösamverkan östra Skaraborg använder. Listan kompletteras efter hand. 

De flesta blanketter kan du fylla i på datorn. Vissa kan du skicka in direkt, då måste du först spara ner blanketten på din dator och sedan bifoga den i mejlet.

Några blanketter måste signeras, då behöver du skriva ut den ifyllda blanketten för att sedan skicka den med post till oss.

Vissa blanketter finns också som e-tjänster. Du kan logga in till e-tjänsterna med eller utan e-legitimation. Din e-legitimation används för att legitimera dig och signera handlingar. Läs mer om hur du laddar ner och använder e-legitimation via länk här på sidan. E-tjänsterna fungerar även med mobilt Bank-ID.

Våra e-tjänster och blanketter är uppdelade per område. Klicka på någon av rubrikerna så visas alla alternativ för just det området. Om du inte hittar den blankett du söker, vänligen kontakta kundtjänst.

Behandling av personuppgifter
Information enligt 23 och 25 § personuppgiftslagen (1998:204)
Miljönämnden östra Skaraborg är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (PuL). De personuppgifter som lämnas i denna handling kommer att behandlas digitalt av Miljösamverkan östra Skaraborg för att ärendet ska kunna handläggas samt för administration och statistik. Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter som rör dig som behandlas digitalt. Ansökan om detta ska vara skriftlig och undertecknad av dig. Miljösamverkan är skyldig att snarast rätta felaktiga uppgifter. Uppgifter som inte omfattas av sekretessbestämmelserna kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.