Nederdelen av ett fönster som angripits av mögel.

Fukt och mögel

Fuktfläckar eller missfärgningar på väggar, golv eller tak kan vara tecken på fukt- och mögelskador. Sådana skador kan också visa sig genom att färgen flagnar, tapeter eller plastmattor som bubblar sig, om det är hög luftfuktighet eller att det känns en unken lukt.

Så här uppstår fukt- och mögelskador

Mögelsvampar och mögelsporer finns naturligt både inomhus och utomhus. Om det finns tillgång till fukt, syre och näring i form av t.ex. smuts och damm, kan mögel börja växa till inomhus. Därför är badrum särskilt utsatta utrymmen.

Läckande vatten- och avloppsledningar är en vanlig orsak till fukt och mögelskador.  I badrummet kan det också vara bristande ventilation som orsakar att all fuktighet från dusch eller bad inte kan ventileras bort.

I villor kan även markfukt vara en orsak till fuktproblem.

Hälsoeffekter

Mögel, alger, kvalster och bakterier förökar sig gärna i fuktskador som inte åtgärdas. Du kan märka av det som luftvägsbesvär och andra överkänslighetsreaktioner. Även irritation i näsa och ögon, hudrodnader och klåda samt generella besvär som trötthet och huvudvärk är symtom som kan förekomma. Symtomen försvinner när du inte längre vistas i byggnaden. Om du har allergi, astma eller någon annan överkänslighet så reagerar du ofta snabbare än andra personer om det finns fukt- och mögelskador i inomhusmiljön. Barn och ungdomar är också extra känsliga.