Tält med tillfällig matsservering syns bakom en fontän och blommor. Även tillfälliga livsmedelsverksamheter ska vara registrerade hos miljönämnden.

Tillfälliga verksamheter

Tillfälliga verksamheter ska registreras.

Om du vill starta en tillfällig verksamhet ska du meddela detta till oss. De flesta tillfälliga verksamheter ska registreras. 

 

Avgift för registrering

För registreringen av en livsmedelsverksamhet tar vi en avgift. Mer information om avgifter finns under "Riskklassning och avgifter" i vänstermenyn. Du kan också läsa om avgifterna i taxan som är beslutat av kommunfullmäktige i respektive kommun. Du hittar taxorna under "Om Miljösamverkan " och "Taxor".