En bit matpaj på en tallrik tillsammans med tomater, sparris och tärnost.

133 olika livsmedelsverksamheter har fått kontroll

Hos alla besökta verksamheter kontrollerade vi att organisationsnumret stämde och att inga betydande ändringar gjorts i verksamheten. Vi kontrollerade även att inköp av råvaror görs från en godkänd eller registrerad leverantör.

Resultat

Vid våra kontroller konstaterade vi att två verksamheter hade bytt organisationsnummer utan att anmäla detta till oss.

Vi såg att hos de flesta av restauranger och caféer fungerar rutinen för information om allergener bra. Brister i information om allergener noterades hos några pizzerior och bagerier. På pizzeriornas menyer stod det att de säljer glutenfria pizzor, trots att mjöl hanteras i anläggningarna.

Hos några restauranger/pizzerior såg vi att menyn inte stämmer med vad som köps in. De angav Parmesanost på sin meny, men köpte in Grana Padano och lufttorkad skinka angavs felaktigt som Parmaskinka.

Skolorna har bra rutiner för livsmedelsinformation vid servering och utskick av mat. De serverar det som presenteras på menyn. De skolor som har bufféservering, informerar om allergener vid buffén, specialkosten är tydligt uppmärkt och skild från annat som serveras.

De livmedelstransportörer som fick kontroll kunde visa oss bra rutiner och dokumentation som bidrar till att ge säkra livsmedel.

Resultatet av rengöringsproverna med ATP-mätare av händer visade stor skillnad mellan uppmätta värden före och efter handtvätt. Enligt mätningarna vid dessa kontroller så tog en handtvätt i genomsnitt bort 92,9% av ATP/AMP (organiskt material och levande celler såsom bakterier) på händerna. Totalt gjorde vi 18 prover. Resultatet diskuterades med personalen på plats.

Vi såg att verksamheterna använder plastförpackningar som är lämpliga för förvaring av livsmedel.

Vi konstaterade att portar, dörrar och fönster är tillräckligt täta och det finns en rutin för att förebygga och åtgärda förekomst av skadedjur.

Ingen av de tillverkare som kontrollerades använde sig av azofärgämnen i sina produkter.

Nio verksamheter har fått föreläggande alternativt kontrollrapport om att åtgärda brister.