Två vindkraftverk står i slutet av en skogsväg.

20 vindkraftverk i Falköping, Hjo och Skövde har fått miljötillsyn

Vi gjorde tillsyn av själva vindkraftverket och granskade dokumentationen av egenkontrollen. Vi gick också igenom villkor i tillståndsbeslut eller beslut om försiktighetsmått efter anmälan och diskuterade riskbedömning av verksamheten.

Reslutat av tillsynen

Alla verksamhetsutövarna har serviceavtal med något serviceföretag. Vindkraftsföretagen som vi besökte har avtal med sex olika företag. Serviceföretagen erbjuder olika avtal med olika servicenivåer. Avtalen omfattar som minst två schemalagda servicetillfället per år. Vissa verk har 24-timmars fjärrövervakning. Vid ett av tillsynsbesöken träffade vi ett av företagen som utför service på vindkraftverk.

Omfattningen av egenkontrollen av vindkraftverken varierar. Alla har någon form av egenkontroll.


Alla verksamhetsutövarna gör dessutom egna kontroller. Det innebär till exempel

  • att göra en okulärbesiktning hemifrån eller när man kör förbi
  • lyssna efter missljud
  • kontrollera att tornet ser rent och vitt ut
  • gå in i verket
  • läsa av felkoder i verket och starta om vindkraftverket.


Generellt sett har vindkraftsföretagarna god kunskap om sina vindkraftverk och vilka risker som verksamheten har.

Vad blev nyttan med projektet?

Vindkraftverk ger bland annat upphov till buller och skuggor som kan vara störande. Genom vår tillsyn har vindkraftsföretagen blivit mer medvetna om sitt ansvar och vilka miljökrav som gäller.