Fram- och basida av en radondosavisas.

85 procent av flerbostadshusen har radonhalter som underskrider riktvärdet

Nu är det mindre än 1 procent av flerbostadshusen som vi inte fått in mätresultat för. Nu återstår arbete och åtgärder för de 14 procent som fortfarande har överskridande resultat.

Miljönämndens mål för radonhalt i inomhusluften innebär att radonhalten i minst 90 procent av alla flerbostadshus (hyresrätter och bostadsrätter) ska vara lägre än 200 Bq/m3senast 2019. Huvuddelen av de fastighetsägare som inte har gjort mätningar eller som har överskridanden ska redovisa resultat till oss under 2019.

Om de har lyckats sänka radonhalten så finns det förutsättningar att klara målet. Några fastighetsägare har redovisat åtgärdsplaner som sträcker sig efter 2020.

Vi har granskat resultat från radonmätningar

Vi har kontrollerat att mätningarna är genomförda enligt den metod som Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram, för hur mätningar i flerbostadshus ska göras. Om radonhalterna överskred riktvärdet på 200 Bq/m3 luft har vi fattat beslut om att fastighetsägarna ska genomföra åtgärder så att radonhalten inte överskrider riktvärdet.

De fastighetsägare som skulle ha mätt radon eller åtgärdat höga radonhalter men inte gjort detta har fått förelägganden, flera av dem förenade med viten. Vi har också tagit beslut om att begära att viten döms ut för de fastighetsägare som inte redovisat radonmätningar till oss om de haft förelägganden med viten som de inte följt.

Kampanj riktad till villaägare

Under hösten 2017 och våren 2018 genomförde vi en kampanj riktad till villaägare. Vi skickade ut information till ca 30 000 hushåll om radon tillsammans med ett erbjudande om att beställa mätdosor och få radon mätt till ett reducerat pris. Vi hade avtalat med två olika analysföretag om priset till villahushållen.

Vid senaste uppföljningen, baserad på uppgifter från analysföretagen, om hur många mätningar som beställts i kampanjen så har strax under 1 000 villahushåll mätt radon. Utfallet av kampanjen är lågt och i dagsläget har vi inte planerat ett fortsatt arbete mot målgruppen.