Vildsvin på en äng

Afrikansk svinpest har konstaterats i Fagersta kommun i Västmanlands län

Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin.

Afrikansk svinpest har konstaterats i Fagersta kommun i Västman­lands län. I den smittade zonen finns regler att följa för att hindra smitt­spridning. Vildsvinen ska inte störas så att de rör sig ut ur zonen och sprider smittan vidare till andra områden. Människor får inte heller sprida smitta vidare via skor, redskap m.m. Afrikansk svinpest drabbar vildsvin och grisar men inte människor eller andra djur­slag.

Vid misstanke om afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest lyder under epizootilagen. Om man misstänker att ett djur drabbats av sjukdomen måste man genast tillkalla veterinär. Till dess att en veterinär tar sig an fallet måste man själv göra allt man kan för att förhindra smittspridning. Man måste se till att inga andra grisar utsätts för direkt eller indirekt kontakt med smittade djur. Misstänkt smittade grisar får absolut inte flyttas från den besättning eller det stall där de befinner sig.

Jordbruksverkets webbplats och på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) kan du läsa mer om afrikansk svinpest.