Ändrade regler för serveringsställen från 1 juli

Det epidemiologiska läget i Sverige tillåter nu ytterligare lättnader av gällande restriktioner. För livsmedelsverksamheter innebär detta en återgång till valfria öppettider och ändrade regler gällande sällskap.

Öppettider 

Från och med torsdag 1 juli försvinner regleringen av öppettider för serveringsställen. Det innebär att det är möjligt för serveringsställen att återgå till sina ordinarie öppettider.

Mindre begränsningar på uteservering

På uteserveringar tas sällskapsbegränsningen bort. Det blir åter möjligt för större sällskap att sitta tillsammans. Besökare ska fortfarande sitta ner och kunna hålla avstånd såväl inomhus som utomhus. Sällskap ska kunna hålla minst en meters avstånd till andra sällskap.

Sällskap om 8 personer tillåts inomhus

Inomhus ökas den maximala storleken på sällskap från 4 till åtta personer. Besökare ska fortfarande sitta ner och kunna hålla avstånd såväl inomhus som utomhus. Sällskap ska kunna hålla minst en meters avstånd till andra sällskap.

Utdrag ur Folkhälsomyndighetens ändrade riktlinje:

Från 1 juli 2021 ska den som driver ett serveringsställe se till att

- sällskap kan hålla minst en meters avstånd från andra sällskap, och

- antalet besökare i ett och samma sällskap som sitter inomhus uppgår till högst åtta personer. Om den grupp som besöker serveringsstället och sitter inomhus uppgår till fler än åtta besökare ska den som driver serveringsstället dela upp gruppen i sällskap med högst åtta besökare i varje. Med sällskap avses gruppering av besökare som sitter ned tillsammans på serveringsstället.

Läs mer om ändringarna på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.