Aktuellt

Arbetet med avloppstillsyn fortsätter oavsett motion

Angående moderaternas motion om att avbryta inventering av små avlopp i Falköpings kommun.

Moderaterna har lämnat in en motion till fullmäktige om att avbryta inventeringen av små avlopp i Falköpings kommun i väntan på utfallet av regeringens utredning om hållbara vattentjänster. 

Miljönämnden östra Skaraborg vill förtydliga att detta inte är något som är beslutat och att det därför inte är aktuellt att avbryta inventeringen och kontrollen av små avlopp. Miljönämnden fortsätter att utöva tillsyn av små avlopp i hela Miljösamverkans område, inklusive Falköpings kommun, i enlighet med vårt uppdrag.

De ansökningar om tillstånd för enskilda avlopp som kommer in till kontoret handläggs som vanligt och avgifter tas ut i samband med detta. Beslut om de kontroller som redan genomförts gäller fortsatt.

Länkar