Har du fått ett brev av oss? Välkommen på avloppsmöte 26 mars

Vi kommer att berätta vad du ska tänka på när det är dags att bygga nytt avlopp. Flera utställare finns på plats med sina produkter.

Avloppsmöte i Undenäs, tisdag 26 mars klockan 16-20.

Nästa år kommer Miljösamverkan att inventera avlopp på landsbygden kring sjön Viken i Tibro och Karlsborgs kommuner. I dagarna har vi skickat brev med en preliminär bedömning till många fastighetägare i det här området.

Under vårt avloppsmöte kan du se olika lösningar, träffa våra miljöinspektörer och VA-rådgivare, tillverkare och säljare av olika system, erfarna gräventreprenörer samt personal från VA-kontoret i Tibro och Karlsborg.

Från klockan 16:00 håller vi miniseminarier

Kom på det som intresserar dig!

  • Gemensamma lösningar, bygg med grannen/grannarna
  • Torrtoa, eget omhändertagande och andra tankar kring sommarstugan
  • Grundvattenrör, mark och vatten mm

 

Klockan 18:00 bjuder vi in till informationsmöte

Vi pratar kring avlopp i stort och svarar på frågan - vad ska du göra nu?

Runt byggnaden kommer ett antal företag att visa upp sina produkter så att du kan se hur de ser ut, hur stora/små de är och förhoppningsvis kunna bilda dig en uppfattning om hur de olika lösningarna skulle fungera på din fastighet. Ett bra tillfälle att "klämma och känna" och prata med experter på de olika varianterna.

Välkommen till Undenäsgården!

Undenäsgården ligger på Svanhultsvägen 9, Undenäs i Karlsborgs kommun.

I filmen nedan kan du se när en av våra miljöinspektörer berättar lite om brevet och svarar på några av de vanligaste frågorna.