Fyra skivor kött med insprängda fettränder.

Billigt kött inte alltid ett fynd

Livsmedelsverket uppmanar oss konsumenter att vara uppmärksamma på att inte köpa kött som är orimligt billigt. Risken finns att köttet kan komma från sjuka eller plågade djur eller innehålla läkemedelsrester. Livsmedelskontrollen upptäcker ibland att kött säljs som inte uppfyller kraven.

Den som säljer kött till allmänheten måste vara registrerad som livsmedelsföretagare och köttet som säljs ska komma från djur som slaktats på ett godkänt slakteri. För att säkerställa att köttet kan spåras måste lådor och förpackningar ha ett identifieringsmärke där bland annat godkännandenumret för slakteriet eller styckningsanläggningen framgår samt i vilket land anläggningen finns.

Avstå från köp om något inte verkar stämma

Det finns några saker att vara uppmärksam på som köpare. Om priset är mycket lågt kan det finnas anledning att bli misstänksam. Säljs köttet av någon som inte verkar ha en butik eller adress? Levereras köttet på ett rimligt sätt?

Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats.