Bilden visar kylmaskiner

Dags att lämna in köldmedierapport

Köldmedierapporten ska skickas till oss i god tid så att den säkert är framme senast 31/3. Du kan skicka din undertecknade rapport till oss per post eller via mejl till info@miljoskaraborg.se.