Mätning i grundvattenrör

Dags att gräva ner ett grundvattenrör - och glöm inte att mäta i det, om du redan har ett!

Planerar du för att anlägga en ny avloppsanläggning? För att kunna bestämma storlek och placering av din nya anläggning behöver du mäta grundvattennivån på din fastighet. Det gör du genom att gräva ner ett grundvattenrör som du sedan mäter i.

För att kunna ta reda på vilken typ av infiltration eller markbädd du ska bygga och hur stor den ska vara behöver du sätta ner ett grundvattenrör och ta ut markprover. Det brukar vara den grävare eller entreprenör du tänkt anlita som gör det, men du kan även göra det själv. Tänk på att det är viktigt att röret grävs ner i marken. Om röret borras eller slås ner i marken blir mätningarna missvisande.

Det allra bästa är om du kan mäta vid olika tidpunkter under ett helt år för att få så god koll som möjligt. När du planerar för din nya avloppsanläggning är det viktigt att ta hänsyn till grundvattnets variationer, under höst-vinter-vår är det oftast betydligt högre vattenstånd än under sommaren.

För att mäta nivån i ditt rör - gör så här:

Gå ut och mät i ditt grundvattenrör, med en tumstock eller liknande som har en skala. Mät från rörets kant ner till vattenytan (eller till rörets botten om det är torrt). Skriv upp värdet. Mät sedan på utsidan av röret ner till marken. Dra bort detta värde från det första du mätte upp.

Vi vill alltså veta var vattennivån (eller om det är torrt: rörets botten) befinner sig i förhållande till markytan. Vi vill INTE veta hur mycket vatten det står i röret, vilket är en vanlig missuppfattning. 

Skriv ned mått och datum varje gång du mäter så att du kan fylla i dem i din avloppsansökan.