Aktuellt

Dags att sätta ned ett grundvattenrör - och glöm inte att mäta i det, om du redan har ett!

Planerar du för att anlägga en ny avloppsanläggning? För att kunna bestämma storlek och placering av din nya anläggning behöver du mäta grundvattennivån på din fastighet. Det gör du genom att sätta ned ett grundvattenrör som du sedan mäter i.

För att kunna ta reda på vilken typ av infiltration eller markbädd du ska bygga och hur stor den ska vara behöver du sätta ner ett grundvattenrör och ta ut markprover. Det brukar vara den grävare eller entreprenör du tänkt anlita som gör det, men du kan även göra det själv.

Instruktioner för du ska gå tillväga när du sätter ned ditt rör hittar du på informationsbladet som finns länkat här på sidan.

Det allra bästa är om du kan mäta vid olika tidpunkter under ett helt år för att få så god koll möjligt. När du planerar för din nya avloppsanläggning är det viktigt att ta hänsyn till grundvattnets variationer, under höst-vinter-vår är det oftast betydligt högre vattenstånd än under sommaren.

För att mäta nivån i ditt rör - gör så här:
1, Mät på utsidan av röret, från marken och upp till rörets kant hur långt det sticker upp. Notera måttet.

2, Kika i röret om du kan se vattenytan, ser du ingenting kan du prova att släppa ned en liten sten för att höra om den landar med ett plums i vatten eller på torr mark.

3, Dags att mäta. Använd gärna ett måttband med en tyngd eller ett lod och sänk ned det sakta i röret tills du hör eller märker att tyngden nuddar vattenytan. Notera måttet. Fira upp måttbandet igen och kontrollera hur stor del av bandet som blivit vått. 

4, Ta nu måttet du fick under punkt 3 och dra av måttet under punkt 1 så vet du hur långt ned under marken grundvattnet står på platsen.

Skriv ned måtten varje gång du mäter så att du kan fylla i dem i din avloppsansökan.