En person har pannbiff med potatismos, lingon och ärtor på sin tallrik och ska sätta gaffeln i pannbiffen.

De flesta storhushållen har fungerande rutiner för rengöring

68 av 80 kontrollerade livsmedelsanläggningar hade inga brister. De så kallade Hälldemaskiner som livsmedelsverksamheterna använder var slitna och väl använda. Flera av dem var spruckna.

Storhushållens lokaler är oftast bra underhållna

Flera storhushåll återanvänder plastförpackningar som är av typen engångsmaterial. Riskerna med detta är att allergener kan finns kvar även efter diskning och kan överföras till livsmedel. Plasten påverkas av olika faktorer, så som temperaturer, livsmedlets fetthalt och pH samt om livsmedlet är fast eller flytande. Farliga ämnen i plasten kan migrera till de livsmedel som förvaras i förpackningen.

Alla storhushåll hade handskar som är godkända för livsmedelshantering.


De allra flesta storhushållen har fungerade rutiner för rengöring.

Personalen i storhushållen använder arbetskläder. Personalen har förutsättningar för att kunna tvätta sina händer mellan varje arbetsmoment. Verksamheterna har tvål och papper att torka händerna på vid handtvättställena.

Analys av frityrolja vid 26 verksamheter

Analysen visade på relativt bra resultat när det gäller kvaliteten hos oljan. Vid en verksamhet visade mätningen ett högt värde på TPM, vilket indikerar att oljan hade åldrats. När vi upptäckte frityrolja med dålig kvalitet gav vi råd om byte av oljan och vi startade en diskussion om hur ofta verksamheterna behöver byta sin olja.

Kontroll av kosttillskott i butiker

Vi kontrollerade endast att de obligatoriska märkningsuppgifterna fanns med. De obligatoriska märkningsuppgifterna är: beteckningen ”kosttillskott”, dosangivelse, näringsämnen eller kategori av näringsämnen, dagligt referensintag, tre obligatoriska varningar, ingrediensförteckning, mängddeklaration, bäst-före datum, nettokvantitet, förvaringsanvisning och kontaktuppgifter. De produkter vi kontrollerade märkningen på hade med alla obligatoriska märkningsuppgifter.

Kontroll hos 25 mottagningskök och företag som levererar mat till äldre samt tillverkare

Vi har även utfört revison hos tillverkare av charkprodukter, godis, mejeriprodukter, glasstillverkning och kosttillskott. I alla fem kommunerna har vi granskat kommunernas kostenheters huvudkontor. De har ett övergripande ansvar för måltiderna som serveras inom skola, vård och omsorg.

Resultat av kontrollerna

Vid livsmedelskontrollerna har de flesta verksamheterna haft bra resultat. Personalen är medvetna om vikten av god handhygien och rena arbetskläder. På så sätt undviker de smittspridning och att livsmedlen blir förstörda. Rutiner finns för utbildning av nyanställda och vikarier. Det är viktigt att all personal som hanterar livsmedel har kunskap om allergener och livsmedelshygien så att den mat som serveras är säker.

Underhåll av inredning är eftersatt på vissa förskolor med mottagningskök. Vi har vid kontrollen av företag som levererar mat sett att i vissa fall saknas kunskap om vilka risker det finns när livsmedlen inte håller rätt temperatur.

Revision av livsmedelstillverkare och huvudkontor

Vid revisionerna såg vi att samtliga ställen hade fungerande rutiner för de områden som kontrollerades. De är kunniga om vilka risker som finns och hur de löpande förebygger dessa. När det gäller spårbarhet så kunde företagarna visa att de kan återkalla produkter från marknaden. Märkning av förpackade livsmedel omfattas av ett stort regelverk och när man ska ta fram nya etiketter blir det lätt att man missar någon detalj, till exempel att allergener ska framhävas i ingrediensförteckningen.