Aktuellt

Enskilda avlopp i media

Enskilda avlopp har fått en del medial uppmärksamhet den senaste tiden.

En stor del av den mediala uppmärksamheten fokuserar på markretention, vilket kortfattat handlar om den självrenande process som sker i marken efter att avloppsvattnet passerat avloppsanläggningen. Bland annat den mängd fosfor som tas upp av marken längs vägen.

Miljösamverkan östra Skaraborg har sedan lång tid tillbaka arbetat utifrån en metod där vi väger in markretention i vår bedömning av nya anläggningar. Det är således inte någon nyhet för våra inspektörer. För att avgöra vilken förutsättning som den aktuella platsen har måste flera aspekter vägas in. Utifrån vårt perspektiv och gällande lagstiftning så räcker det inte att enbart titta på hur stor del fosfor som tas upp av marken. Vi tittar bland annat även på smittämnen och närhet till vattentäkter och badvatten.

Miljösamverkan har i uppdrag att skydda såväl miljön som människors hälsa.

Havs och vattenmyndigheten, som är en av våra tillsynsmyndigheter, förklarar mer utförligt på sin webbplats. Även VA-guiden som är en oberoende aktör har skrivit en artikel i ämnet. Länkar finns här intill.

Hanfiskar förblev hanar efter bättre avloppsrening

Danska forskare har kommit fram till att bättre rening av små avlopp (enskilda avlopp) har stor betydelse för att hanfiskar inte ska drabbas av könsförändringar. Lyssna på reportaget och läs mer på Sveriges Radios vetenskapsradion. Länk finns här intill.