Ett Hercules-plan på väg att landa.

Försvarsmakten använder Skövde flygplats

Försvarsmakten kommer att ha transportövning med flygplan C-130 Hercules även under hösten. Det kommer att vara starter och landningar under stora delar av dygnet, även kvälls- och nattetid.

Försvaret kommer att använda Skövde flygplats för start och landning med främst flygplanstypen C-130 Hercules. Detta innebär en ökad flygtrafik på Skövde flygplats.

Hoppningarna kommer att ske dels över Skövde flygplats och dels på andra platser. Flygningar kommer även att ske på kvällar och nätter.

Skövde flygplats har miljötillstånd

I miljötillståndet för Skövde flygplats ingår att den får användas av ambulans-, räddnings- och beredskapsflyg. Flygplatsen får även användas av militärt flyg.

Har du frågor om Försvarets flygövning?

Då kan du höra av dig till Försvaret F7 Såtenäs, telefon 0510-47 70 00.

Vill du veta vad som sker på Skövde Flygplats?

På Skövde Flygplats webbplats och under "Kontakter" hittar du kontaktuppgifter till flygplatsen. Du kan be att få information direkt från dem.