Bild på en gammal vattenpump.

Har du servitut eller nyttjanderätt för ditt avlopp eller vattenbrunn?

Servitut och nyttjanderätter som har beviljats före 1 juli 1968 kommer att tas bort från fastighetsregistret. Vill du ha det kvar? Anmäl då till Lantmäteriet innan nyår!

Det gäller inskrivningar som har beviljats före 1 juli 1968. De här inskrivningarna är berörda

  • avtalsservitut
  • nyttjanderätt
  • avkomsträtt

Har du fortfarande nytta av rättigheten? Då ska du anmäla till Lantmäteriet om förnyelse innan utgången av 2018.

Om du har e-legitimation kan du på Lantmäteriets e-tjänst "Min fastighet" kontrollera vilka avtal som finns för din fastighet. Är din fastighet berörd av förändringen? Läs gärna mer på Lantmäteriets webbsidor.