Aktuellt

En skylt vid vägen som talar om att man åker in i Vätterns vattenskyddsområde.

Hög tid att klimatanpassa dricksvattenproduktionen - klimatförändringarna är redan här

Klimatanpassning är en fråga för många parter, bland annat vattenverk och andra enheter hos kommunerna samt politiker. Men även mindre dricksvattenproducenter berörs.

Livsmedelsverket med flera myndigheter har tagit fram en handbok för klimatanpassad dricksvattenförsörjning. Det är viktigt för både stora och små dricksvattenproducenter att vara förberedda och att planera för förändringar i klimatet.

Det gäller att börja i tid eftersom det är en tidskrävande process att klimatanpassa dricksvatten. Dricksvattenbrist kan framöver bli ett stort samhällsproblem som berör många samhällsfunktioner.

Vi ser redan nu klimatrelaterade förändringar

Det finns dricksvattenproducenter som redan nu känner av försämringar i råvattenkvaliteten som är relaterade till klimatförändringarna. Även torka och översvämningar har drabbat ett flertal kommuner det senaste decenniet, till exempel vattenbrist på Öland och Gotland (2016-2018) samt problem med översvämningar i Kristinehamn och Hallsberg (2015).