Höjd risk för fågelinfluensa

Fågelinfluensa upptäckt i Skåne! Den senaste tiden har flera fall av fågelinfluensa upptäckts i europeiska länder, därför fattade Jordbruksverket beslut att höja skyddsnivån från nivå 1 till nivå 2 för att skydda svenska fågelbesättningar. Området kring den drabbade gården i Skåne är höjt till skyddsnivå 3.

Allmänna hygienregler

  • Se till att endast de som sköter tamfåglarna har tillträde till djurutrymmena.
  • Håll rent runt hus och inhägnader.
  • Var noga med hyienrutiner såsom handtvätt och skobyte
  • Efter en utlandsvistelse bör du inte ha kontakt med tamfåglar förrän tidigast efter 48 timmar.
  • Minimera foderspill och annat som kan attrahera vilda fåglar.
  • Vidta lämpliga åtgärder som minimerar förekomst av gnagare och andra skadedjur.

Fågelinfluensa av typen H5N8 som nu förekommer i Europa och Sverige har hittills inte orsakat sjukdom hos människa.

Läs mer om fågelinfluensa på Jordbruksverkets webbplats.

Läs mer om skyddsnivåer på Jordbruksverkets webbplats.

Läs mer om fågelinfluensa på Statens veterinärmedicinska anstalts webbplats.