Bilden visar frigående höns

Västra Götalands län ingår i högriskområdet för fågelinfluensa

Fågelinfluensa är en virussjukdom som cirkulerar bland vilda fåglar och som kan spridas till tamfåglar. Från och med den 16 november upprättas ett högriskområde i delar av södra Sverige där risken är stor att tamfåglar kan bli smittade. Just nu har vi inga utbrott av fågelinfluensa på tamfåglar i Sverige.

Kontakta veterinär vid misstanke om smitta

Kontakta din veterinär vid förändring av hälsoläget i din besättning för att tidigt upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa. Det är viktigt att du är uppmärksam på snabbt förändrat hälsoläge i din besättning.

Läs mer om fågelinfluensa samt vad som gäller vid högriskområden på Jordbruksverkets hemsida.