Syftet med kosttillskott är att komplettera normal kost.

Vi har granskat butikers märkning av allergener och ursprungsmärkning

Vi har även granskat hälsopåståenden på vissa hälsokostprodukter.

Kontrollerna hos 71 butiker visade att 8 butiker hade avvikelser mot lagstiftningen och vi har 15 livsmedelsanläggningar som vi håller på att utreda. Utrednigarna gäller hälsopåståenden på hälsokostprodukter.

Vi fokuserade på att kontrollera att rätt information lämnas till kunderna om produkterna. Vi tittade särskilt på ursprungsmärkning för svin, får, get och fjäderfä och spårbarhet/ursprung av svenska ägg. Företagaren ska kunna visa ett steg bakåt var ett livsmedel kommer ifrån.

De brister i märkning som vi konstaterade var:

  • att allergener inte framhävs
  • svensk märkning saknas
  • mängdangivelser saknas
  • djupfrysta fiskprodukter saknar nedfrysningsdatum och fångstområde.

 

Vi såg att ursprungsmärkning på svin saknades samt en partikod som kan visa spårbarheten ett steg bakåt. Vid lösviktsförsäljning av ägg saknades den obligatoriska informationen om kvalitets- och viktklass, bäst före-datum och produktionssystem. Även producentkoden (stämpeln) på äggen ska förklaras. Genom granskning av följesedlar/fakturor har vi sett att äggen är svenska. När vi gick igenom ingrediensförteckningarna på förpackningarna såg vi att all information inte förts över till etiketterna. Butikerna har bra kontroll över kyl- och frystemperaturer men på ett ställe förvarades kyl- och frysvaror i rumstemperatur.

Vi har även granskat hälsopåståenden på hälsokostprodukter

Syftet var att kontrollera om hälsopåståenden som används i sådana produkter uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. Hälsopåståenden på livsmedel är alla påståenden som låter förstå eller antyder att livsmedlet har en positiv effekt på hälsan. Ofta används hälsopåstående i form av till exempel text eller bilder på förpackningar, webbsida, hyllkantsetiketter och i reklam för olika hälsokostprodukter. Hälsopåståenden får bara användas om de är godkända av
EU- kommissionen och finns publicerade i en EU-förordning eller ett EU-beslut. Cirka 229 hälsopåståenden är godkända för närvarande.

Vi konstaterade att det används ospecifika hälsopåståenden och i vissa fall icke godkända hälsopåståenden på hälsokostprodukter. Allmänna, ospecifika hälsopåståenden ska alltid följas av ett godkänt hälsopåstående, annars är de inte tillåtna. Några av de ospecifika hälsopåståenden som inte åtföljs av ett godkänt hälsopåstående var till exempel ”antioxidant”, ”fettförbrännare” samt en bild med ett hjärta utan att ange vilket/vilka ämne/ämnen som har denna effekt.

Vad blev nyttan med det här projektet?

Felaktigt märkta produkter är en hälsorisk eftersom kunden inte vet vad produkten innehåller. Vi har sett till att kunderna kan göra medvetna val genom att produkterna är korrekt märkta.
När vi har hittat brister i märkningen har vi informerat respektive kommun där leverantör eller tillverkare finns. Detta gör att produkter med fel märkning rättas till centralt och förhoppningsvis får hela landet nytta av detta.

Våra kontroller har lett till att flera produkter med felaktiga hälsopåståenden har plockats bort från hälsokostbutiker inom vårt geografiska område samt från deras hemsida när butiksägaren äger denna.

Om livsmedelsföretagaren väljer att använda närings- och hälsopåståenden i märkning och marknadsföring, där även reklam, information på internet och annonser i olika media ingår, måste företagen följa reglerna i lagstiftningen. För konsumenten är det viktigt att det som påstås är korrekt och att det inte är svårtolkat eller vilseledande.