Aktuellt

Under vissa tider och i vissa områden är gödselspridning tillåtet enbart i växande gröda eller före höstsådd.

Dispens för att sprida gödsel?

I så kallat nitratkänsligt område är det inte tillåtet att sprida gödsel mellan den 1 november och 1 mars. Jordbruksverkets inställning är att de lokala myndigheterna ska vara restriktiva med att medge undantag från reglerna.

För att motverka näringsläckage från jordbruket finns regler när det gäller användningen av gödsel. Reglerna är även Sveriges sätt att uppfylla de krav på åtgärder för att motverka näringsläckage som gäller inom EU.

Det är bara om lantbrukaren inte kunnat eller borde förutsett omständigheten som dykt upp som det är möjligt att få undantag från reglerna. Lantbrukaren ska heller inte själv ha kunnat påverka omständigheten.

De strängare kraven ställer större krav på lantbrukaren att se till att lagringskapaciteten för gödselt är tillräckligt stor för normala variationer i nederbördsmängd och temperatur.

Är det möjligt att få dispens?

Det är Miljösamverkan som i varje enskilt fall kommer att ta ställning till om det är möjligt att ge dispens för att sprida gödsel efter den 1 november.

Du kan ansöka om dispens genom att skicka ett mejl till oss.

Ansökan ska vara skriftlig men det räcker att du skickar ett mejl till info@miljoskaraborg.se

 

De här uppgifterna ska finnas med i mejlet:

  • Gårdens namn och fastighetsbeteckning
  • Företagets organisationsnummer/ditt personnummer 
  • Kontaktuppgifter till dig
  • Varför behöver du dispens? Motivera din önskan om dispens.
  • Har du lämpliga fält för spridningen? Det ska vara liten risk för avrinning till vattendrag. Ange fastighetsbeteckningar för samtliga fält du planerar att sprida gödsel på. Skicka gärna med en karta. Har du inte någon bra karta? Ring vår kundtjänst (0500-49 36 30) så kan vi hjälpa dig.
  • Hur mycket gödsel måste du sprida för att frigöra utrymme tills det att spridning återigen blir tillåten?
  • Har du möjlighet att lagra gödsel någon annanstans?
  • Inom vilken tidsperiod planerar du att sprida gödseln?
  • Vilka åtgärder planerar du att vidta för att förebygga att samma situation uppstår igen?  Om du inte klarar det så behöver du söka dispens från den regeln.

Spridning på tillfällig nattfrost anses inte innebära större risker för miljön.