Aktuellt

Miljöinspektör och livsmedelsföretagare tittar på ett papper vid livsmedelskontrollen.

Kartan med resultat från livsmedelskontroller är borttagen

Vi byter verksamhetssystem vid årsskiftet och behöver av den orsaken ta bort kartan med information om resultaten från livsmedelskontrollen från vår webbplats.

Även EUs nya kontrollförordning (2017/625),  som gäller från och med den 14 december 2019, innebär att vi just nu inte kan visa resultaten från livsmedelskontrollerna.