Bilden visar kartbild över Hjo kommun

Kommande inspektionsområde för enskilda avlopp

Bor du på landsbygden kring Svebråta och Korsberga och har ett enskilt avlopp? Inom kort kommer vi att påbörja ett arbete med att titta på undermåliga avlopp i det området. Vet du med dig att ditt avlopp inte lever upp till dagens bestämmelser, då kan du redan nu skicka in en ansökan om ny anläggning till oss.

Att tänka på

Den som skickar in en ansökan till oss innan vi påbörjat vårt arbete kommer inte att behöva betala för en inspektion av den befintliga avloppsanläggningen.

Här finns mer information om inspektion av avloppsanläggningar.