En bra inomhustemperatur är viktig eftersom låga inomhustemperaturer kan orsaka eller förvärra olika typer av sjukdomar.

Kontroll av inomhusmiljö i lägenheter i flerbostadshus

Vi inspekterade 8 lägenheter i Falköping och 18 lägenheter i Skövde.

Vid besöken kontrollerade vi att det inte fanns brister som innebär olägenheter för människors hälsa. Vi kontrollerade att:

  • ventilationen fungerade tillfredsställande
  • det inte förekom fuktskador eller mögel
  • inomhus- och varmvattentemperaturen var tillräcklig
  • det inte fanns tecken på skadedjur.

Vid besöken upptäckte vi bland annat att det fanns brister i ventilationen. Det fanns även mikrobiell tillväxt, främst i badrum. Ett antal lägenheter hade fuktskador i både badrum och kök. Vid temperaturmätning av varmvattnet fann vi i några lägenheter att det inte nådde upp till 50°C. I ett par lägenheter visade indikerande mätningar att inomhustemperaturen behöver utredas. I det flerbostadshus som vi besökte i Falköping var det dessutom problem med att stänga fönstren i flera av lägenheterna.

Varför kontroll på det här sättet?

Syftet med att vi på eget initiativ utan föregående klagomål kontrollerar inomhusmiljön hos utvalda fastighetsägare är att:

  • upptäcka systematiska brister
  • kunna bidra till en god inomhusmiljö för fler människor
  • minska eventuell hälsopåverkan av dåliga inomhusmiljöer
  • bidra till en jämställd kontroll där vi når både barn och vuxna.

 

Vi har informerat fastighetsägarna om de brister vi funnit vid inspektionerna och vi kommer att ställa krav på att bristerna åtgärdas.