Mätning av frityrolja kan visa vilken kvalité oljan har.

Livsmedelskontroller hos 115 restauranger, skolkök, kiosker, bensinmackar och mindre butiker

106 av de besökta verksamheterna klarade kontrollen utan anmärkning.

Livsmedelskontroll vid restauranger och skolkök

Vi har kontrollerat att verksamheterna har rutiner för förvaring och hantering av livsmedel samt deras hantering av avfall. Dessutom har vi granskat att de uppfyller kravet i lagstiftningen om att lämna korrekt information till kunderna om allergener i maten. Vi utgick från någon maträtt i verksamheterna och kontrollerade innehållet av allergener. Sedan frågade vi personalen om de kunde berätta om allergener i den aktuella maträtten. Vid några verksamheter har vi även utfört en visuell kontroll av rengöringen på ytor i köket.

I samband med kontrollerna har vi även undersökt kvaliteten på frityroljan samt rutiner vid fritering hos de verksamheter som har fritös. För att analysera kvaliteten på oljan har vi använt oss av frityroljemätare. Vi mäter TPM (Totalt polart material) som indikerar hur mycket frityroljan har åldrats på grund av upphettning och återanvändning. Hos flera av de kontrollerade verksamheterna har vi diskuterat hur de arbetar med matsvinn i syfte att minska mängderna av mat som slängs.

Vi konstaterade också att alla besökta skolkök har påbörjat arbetet med att minska matsvinnet. De slänger mycket sällan några råvaror utan ser till att använda livsmedlen innan de blir dåliga. De jobbar på att få eleverna att tänka sig för innan de tar maten på tallriken. Olika former av tävlingar i kombination med information om att få eleverna att tänka på miljö och ekonomi har lett till att matsvinnet hade minskat på flera skolor.

Livsmedelskontroll vid kiosker, bensinmackar och mindre butiker

Vid inspektionerna har vi granskat hur verksamheterna arbetar med avfall, skadedjurs-bekämpning, rengöring, temperaturer, information och spårbarhet. Vi har även kontrollerat om de har kunskap om livsmedelssäkerhet och vilken utbildning som ges inom verksamheterna.
När vi har granskat verksamheternas arbete med information till sina kunder har vi fokuserat på hur de informerar om olika allergener.

De flesta av de verksamheter som vi kontrollerade informerade sina kunder om allergener. Verksamheterna kan välja hur de vill informera om vilka allergener som oförpackade livsmedel innehåller. Det vanligaste är att verksamheterna har en skylt i närheten av kassan där man uppmanar sina kunder att fråga personalen om matens innehåll.

Verksamheterna har ett bra system för sin spårbarhet. De vet från vilka grossister varorna kommer.