Bilden visar miljörapport

Miljörapporten ska lämnas in senast 31 mars

Du som bedriver en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet ska varje år lämna in en miljörapport till tillsynsmyndigheten, via svenska miljörapporteringsportalen.

Miljörapporeten lämnar du in elektroniskt via svenska miljörapporteringsportalen

Miljörapporterna är viktiga informationskällor för allmänhet, forskare, beslutsfattare och myndigheter. Rapporten ska bland annat innehålla redovisning av hur villkoren för ert tillstånd följs. Er rapport används av tillsynsmyndigheten och Naturvårdsverket som i sin tur rapporterar miljöläget nationellt och internationellt.