Miljörapporten för verksamhetsåret 2017 ska vara inrapporterad i SMP senst den 3 april 2018.

Miljörapporten ska lämnas in senast den 31 mars

All rapportering ska ske via Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP).

Naturvårdsverket har tagit fram nya föreskrifter om miljörapport. De trädde i kraft den 1 januari 2017. Rapportering enligt den nya föreskriften ska göras senast den 31 mars 2018.

Eftersom den 31 mars i år infaller under påskhelgen är den sista rapporteringsdagen i stället den 3 april 2018. Detta går att läsa om på SMP.

Observera! Om du lämnar in köldmedierapport och miljörapport vid samma tillfälle så ska köldmedierapporten lämnas till Miljösamverkan senast den 31 mars. Vilket innebär att om du vill lämna köldmedierapporten i pappersform så ska du lämna den till oss senast kl. 12.30 torsdagen den 29 mars.

Naturvårdsverket har även tagit fram några vägledningar om vilka uppgifter som ska finnas med i en miljörapport. Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats.

Vad används uppgifterna till?

I Sverige finns webbplatsen "Utsläpp i siffror", där du kan söka efter utsläpp och avfallsmängder från cirka 1 200 företag i Sverige som bedriver miljöfarlig verksamhet och som ska skicka in miljörapport.