Bilden visar del av ett tangentbord och olika diagram.

Miljörapporten för 2018 ska i år lämnas in senast den 1 april

Eftersom den 31 mars i år infaller på en söndag så är den sista rapporteringsdagen i stället den 1 april 2019. Detta går att läsa om på SMPs webbplats. All rapportering ska ske via Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP).

Naturvårdsverket har tagit fram några vägledningar om vilka uppgifter som ska finnas med i en miljörapport. Läs gärna mer på Naturvårdsverkets webbplats.

Behöver du göra ändringar för inloggningen?

Om du behöver ändra dina uppgifter för inloggning till SMP så finns det bra instruktioner på SMPs informationssidor och "Hur gör jag?". Det mesta löser du genom att logga in på SMP och ändra där. Om det inte fungerar så kontaktar du i första hand SMP-support. Ibland kan du behöva kontakta länsstyrelsen för att göra vissa ändringar.

Rapportering av BAT-slutsatser

Vissa verksamheter (till exempel lantbruk och stora förbränningsanläggningar) ska i år lämna in en rapport av BAT-slutsatser. Detta gäller så kalllade IED-verksamheter (Industriutsläppsverksamheter).

Stora lantbruk som har över ett visst antal fjäderfä respektive svin ska lämna in en rapport för BAT-slutsatser. Detta gäller verksamheter med plats för mer än 40 000 fjäderfä, eller 2 000 slaktgrisar/obetäckta gyltor över 30 kilo, eller 750 platser för suggor/betäckta gyltor. Verksamheterna ska lämna in denna rapport samtidigt som de lämnar in miljörapporten. Mallen för inrapportering av BAT-slutsatser finns på SMP-portalen.

Vad används uppgifterna till?

I Sverige finns webbplatsen "Utsläpp i siffror", där du kan söka efter utsläpp och avfallsmängder från cirka 1 200 företag i Sverige som bedriver miljöfarlig verksamhet och som ska skicka in miljörapport.