Aktuellt

Riktlinjer för att förhindra trängsel på restauranger, barer mm

Med anledning av covid-19 pandemin gäller nya regler för verksamheter som serverar mat och dryck. Reglerna gäller för restauranger, barer, caféer, skolmatsalar och nattklubbar mfl. I korthet innebär den att verksamheterna ska göra allt de kan för att minska smittspridning genom att förhindra trängsel.

De nya reglerna publicerades av Folkhälsomyndigheten den 24 mars 2020 och gäller tillsvidare.

Verksamheten är skyldig att:

 • Se till att det inte uppstår trängsel i lokalerna. Reglerna gäller även på eventuell uteservering. Riktlinjen är att gästerna ska kunna hålla lite mer än en armslängds avstånd mellan varandra.
 • Servering av mat och dryck ska ske genom bordsservering. Att beställa och

  hämta mat vid en disk är bara tillåtet om det kan göras utan att det blir trängsel.

 • Gästerna ska alltid inta mat och dryck sittandes vid bord, eller om det är möjligt utan att trängsel uppstår, sittande vid en bardisk.
 • Buffé kan serveras om gästerna kan plocka sin mat utan att det uppstår trängsel.
 • Hämtmat kan köpas så länge det inte uppstår trängsel bland dem som väntar, hämtar eller 
 • Verksamheten ansvarar för att det inte uppstår trängsel i kön både innanför dörren
  och utanför dörren
 • Verksamheten ska också i sin egenkontroll ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare, de behöver regelbundet utföra riskbedömningar

  utifrån de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare ger. Verksamhetenr behöver även ta fram instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning.

Klagomål & uppföljning av efterlevnad
Miljösamverkan östra Skaraborg utför på uppdrag av smittskyddsläkaren uppföljning av efterlevnaden av reglerna på livsmedelsverksamheter.

Klagomål på verksamheter som inte upplevs följa reglerna ska lämnas till Miljösamverkan östra Skaraborg via mejl info@miljoskaraborg.se eller telefon 0500-493630. Det är bra om du är så konkret som möjligt, vi behöver veta vilken verksamhet det är som inte följer reglerna och på vilket sätt du upplever att de inte följs.

Smittskyddsläkaren har rätt att stänga ned de livsmedelsverksamheter som inte följer reglerna.

När det gäller andra platser än livsmedelsverksamheter, till exempel köpcenter, butiker och allmänna platser såsom torg och kollektivtrafik så är det verksamhetens OCH den enskilda individens ansvar att se till att avstånd kan hållas.