Aktuellt

Nytt organisationsnummer? Eller adress? Glöm inte att meddela oss!

Gamla/felaktiga uppgifter kan i värsta fall leda till onödiga sanktionsavgifter.

När det sker en förändring i er anmälda verksamhet, till exempel byte av bolagsform/ organisationsnummer, ny lokal eller ändring av verksamhetens omfattning, så ska det meddelas till oss.

BIldat aktiebolag? Vi har märkt att flera enskilda firmor och handelsbolag sedan årsskiftet valt att ombilda sin verksamhet till aktiebolag. En sådan ändring måste meddelas.

Om du bedriver en livsmedelsverksamhet, vilken ska finnas registrerad hos oss, så är den knutet både till dig som verksamhetsutövare och till din lokal. Om verksamheten byter organisationsnummer eller lokal så måste en ny registrering göras. Miljösamverkan är skyldiga att åtalsanmäla alla verksamheter som drivs utan att vara registrerade eller godkända. 

I många fall ligger verksamhetens omfattning till grund för vår bedömning av riskklass och därmed också din årsavgift. Har din verksamhet förändrats väsentligt så behöver du meddela detta för att få en korrekt klassning. Till exempel om du bedriver ett lantbruk och inte längre kvar några djur, eller om du bedriver ett sommarcafe där du tidigare endast sålt kaffe och kakor men nu även säljer kulglass.