Aktuellt

Pandemilag för att förhindra trängsel gäller från 10/1

Från söndag 10 januari gäller en ny lag och nya föreskrifter för inomhuslokaler såsom gym- och idrottsanläggningar, badhus samt butiker. De nya reglerna syftar till att begränsa antalet personer som maximalt får vistas i lokalerna samtidigt för att förhindra trängsel och risk för smittspridning.

Ny lag från 10/1-2021 begränsar antalet besökare på gym, badhus och handelsplatser

Den nya så kallade Pandemilagen samt tillhörande föreskrifter och allmänna råd träder i kraft för att begränsa antalet personer i inomhuslokaler.

Läs om den nya tillfälliga pandemilagen på Regeringens webbplats.

Folkhälsomyndighetens föreskrift HSLF-FS 2021:2

Maximalt fyra personer i ett sällkap och skärpta regler för serveringsställen gäller sedan 24/12-2020

Sedan den 24 december 2020 gäller ändrade föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Bland annat innebär de skärpta reglerna att maximalt fyra personer får sitta tillsammans vid ett bord. Är sällskapet större än så måste personerna delas upp vid flera bord med minst en meter emellan.

Folkhälsomyndighetens föreskrift HSLF 2020:37.