Aktuellt

PCB funnet i Käpplundaskolan

Skövde kommun har meddelat Miljösamverkan att PCB har upptäckts i Käpplundaskolan. För att begränsa spridningen av PCB till miljön ska byggnaden saneras.

PCB är ett samlingsnamn för drygt 200 olika giftiga och svårnedbrytbara ämnen, polyklorerade bifenyler.

Käpplundaskolan kommer nu att saneras för att begränsa spridning av PCB i miljön. Spridning av PCB är ett hot mot människors hälsa via kosten och mot djur som står högt upp i näringskedjan, till exempel säl, utter och havsörn.

Den PCB som hittats i Käpplundaskolan finns i gamla fönsterfogar utomhus. Det är inte troligt att varken elever eller lärare som huserat i skolan har påverkats på något sätt av förekomsten. Anledningen till att man sanerar är för att reducera en mindre, men onödig, källa till exponering.

Vi människor får i oss mest dioxiner och PCB via maten. Ämnena är fettlösliga och finns främst i feta animaliska livsmedel som fisk, kött och mejeriprodukter. Särskilt höga halter finns i fet fisk som strömming och vildfångad lax från förorenade områden, till exempel Östersjön, Bottniska viken, Vänern och Vättern.

När PCB:er redan spridits till miljön går det oftast inte att påverka halterna eller ta bort ämnet. Därför måste spridningen stoppas vid källan som ofta är byggnader och utrustning.

Miljösamverkan kommer att följa arbetet.