Aktuellt

Skärpta straff för brott mot livsmedelslagen

I Sverige ska alla kunna lita på maten vi äter. Sedan 1 januari blir det mer kännbara konsekvenser för den som inte följer livsmedelslagen. Nu införs fängelsestraff på upp till två år och sanktionsavgifter på 2500-75000 kronor.

Den 1 januari 2019 skärptes straffen för brott mot livsmedelslagen. Dels återinförs fängelsestraff på upp till två år och dels införs sanktionsavgifter för vissa överträdelser. Det blir med andra ord mer kännbara konsekvenser för den som inte följer lagstiftningen.

En verksamhet som startas utan att en anmälan lämnats in kan resultera i att sanktionsavgifter tas ut. Även när en befintlig anläggning byter ägare måste en ny anmälan göras. Detta gäller även om en och samma företagare byter organisationsnummer eller om restaurangen tas över av ett annat företag.

Sanktionsavgifterna kan variera mellan 2 500 kronor och 75 000 kronor och är en administrativ avgift som tillfaller staten.

Fängelsestraff kan till exempel utdömas då man på olika sätt producerar, hanterar eller marknadsför livsmedel som kan orsaka en fara för människors liv eller hälsa.