Duvor går på en gräsmatta.

Skydda dina fjäderfä och fåglar mot newcastlesjuka

Jordbruksverket uppmanar alla som håller fjäderfä och andra fåglar i fångenskap att ha bra hygienrutiner så att newcastlesjuka och fågelinfluensa inte drabbar dina djur.

Vilda duvor i Varbergs kommun har konstaterats bära på duvpest. Det här viruset orsakar den mycket smittsamma virussjukdomen newcastlesjuka. Viruset smittar endast fåglar och är inte farligt för människor. Vilda fåglar kan även bära på fågelinfluensavirus.

Sjukdomsframkallande, så kallade högpatogena, fågelinfluensavirus cirkulerar för närvarande bland vilda fåglar i Sveriges närområde och av tidigare erfarenhet vet man att risken för introduktion till Sverige ökar under årets kallare månader. Det är därför särskilt viktigt att se till att undvika direkta och indirekta kontakter mellan tamfåglar och vilda fåglar.

Läs gärna mer på Jordbruksverkets och SVAs (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) webbsidor.