Aktuellt

Uppgraderat verksamhetssystem kan påverka

Vid årsskiftet uppgraderades vårt verksamhetssystem vilket påverkar vårt arbetssätt. Under en period kan det komma att påverka handläggningen av olika ärenden på olika sätt.

Det kan innebära något längre handläggningstider och det kan ta mer tid för oss att söka efter efterfrågad information eller olika dokument om du kontaktar oss. 

Vi är tacksamma för överssende och tålamod medan vi lär oss. Ju längre vi har arbetat i systemet och lärt oss alla finesser så kommer det givetvis att gå lättare och smidigare.

Om du har ett ärende hos oss som är påbörjat före 1 januari 2020 så kommer ditt ärende att få ett nytt diarienummer. Ditt ärende har då ett nummer som gäller tidigare händelser, och ett nytt (som börjar med 2020-) för händelser som registreras i vårt nya system. Det underlättar för oss om du anger båda i kontakten med oss.