Restriktioner, vad gäller nu?

Folkhälsomyndighetens förskrifter, råd och rekommendationer kring covid-19 ändras från och med den 29 september

Det handlar bland annat om bestämmelser om publiktak och de särskilda reglerna för restauranger.

Läs mer om vad som gäller nu på Folkhälsomyndighetens webbplats

Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 

Sedan den 1/7 2020 gäller en ny tillfällig lag om smittskyddsåtgärder på serveringsställen.  I korthet innebär den att serveringsställen ska göra vad de kan för att minska smittspridning genom att förhindra trängsel. Miljönämnden ansvarar för tillsyn utifrån lagen. Reglerna kan ändras med kort varsel.