En person lägger en brun påse med matavfall i ett brunt kärl där locket är öppet.

Vi har gått igenom hur matavfall hanteras på 174 restauranger

Alla kontrollerande verksamheter samlade in allt matavfall som ”hushållsavfall”, enligt miljölagstiftningen. Vi fann inte några brister, det betyder att inget matavfall hamnar i foderkedjan för produktionsdjur.

Vi har under 2018 varit med i ett projekt som Jordbruksverket samordnade, ”Matavfall med animaliskt ursprung Pilotprojekt 2018”. Jordbruksverket är den centrala myndigheten i Sverige för kontroll av animaliska biprodukter (ABP).

Matavfall med animaliskt ursprung

Vi har kontrollerat vad verksamheterna har för typ av matavfall med animaliskt ursprung, hur de hanterar och förvarar avfallet samt att det transporteras bort på ett sätt som är säkert för människor, djur och miljö. Projektet har löpt under hela 2018 och vi har kontrollerat matavfall av kategori 3 från restauranger.

Matavfall av kategori 3 uppkommer i alla olika typer av kök och samlas normalt in som ”hushållsavfall” av kommunen i enlighet med miljölagstiftningen. Resultatet från inspektionerna har vi rapporterat till Jordbruksverket.

Inget matavfall som foder till produktionsdjur

Syftet med våra kontroller var att säkerställa att matavfall inte hamnar i foderkedjan för produktionsdjur. Lämnas matavfallet som foder till pälsdjur och sällskapsdjur ska kontrollen säkerställa att fodret transporteras i märkta behållare eller förpackningar, att handelsdokument medföljer, att register förs och en registrerad transportör lämnar det till en godkänd anläggning.