Aktuellt

Bilden visar ett tatuerat bröst med en piercingring genom bröstvårtan.

Vi har gjort tillsyn hos 51 tatuerate, piercare, akupunktörer och fotvårdare

Vid detta tillfälle kontrollerade vi att verksamheterna hade skrivit ner sin riskbedömning. Vi kontrollerade även hur deras rutiner för rengöring av verktyg, städning och hygien fungerade praktiskt.

Utöver detta kontrollerade vi att lokalerna var ändamålsenliga samt att tatuerarna hade rutiner för att lämna information till kunder om de färger som används till en specifik tatuering.

Reslutat av kontrollerna

Verksamheterna hade överlag goda kunskaper om sina risker samt hur smittspridning och hälsorisker kan förebyggas. Den vanligaste bristen var att verksamheterna inte hade skrivit ner sina risker och därmed saknade skriftlig riskbedömning. Vid kontrollerna diskuterade vi en del mindre justeringar som de kan göra för att minska riskerna ytterligare, exempelvis förvaring av städutrustning.

Vad blev nyttan med projektet?

Många människor besöker tatuerare, piercare, akupunktörer, hudterapeuter eller fotvårdare. Därför är det viktigt att verksamheterna har god kunskap om hygienfrågor och arbetar med att förebygga riskerna för smittspridning för att minska hälsoriskerna för kunden. Några risker med ingreppen kan vara blodsmitta, infektion, ärrbildningar och allergier.

Infektioner kan leda till att kunden måste använda antibiotika, vilket i sin tur ökar risken för multiresistenta bakterier.