Stolar i ett klassrum som är uppställda på borden för att underlätta städning.

Vi har granskat städrutiner och kontrollerat hur rena lokalerna var hos samtliga, både privata och kommunala förskolor, skolor och gymnasier

Vid högstadier och gymnasier kontrollerade vi också att kravet på rökfria skolgårdar enligt tobakslagen efterlevs.

Resultat

Huvuddelen av de kontrollerade förskolorna och skolorna hade bristande städrutiner. Hos de verksamheter som hade daglig städning av rum som används dagligen, var lokalerna i de flesta fall rena. Hos de verksamheter där det städades mer sällan såg vi ofta brister så som smuts på golv, mattor och tagytor samt damm på horisontella ytor. Tagytor är sådana ytor som man ofta tar i med händerna, som till exempel lysknappar.

I en del verksamheter hade städpersonalen själva ändrat sitt schema så att de städade vissa rum oftare än vad schemat angav. I vissa fall blev dock resultatet att de inte hann med en del av de övriga städuppgifterna. Exempelvis förekom det att personalen städade golven oftare vilket medförde att de inte hann damma och torka av ytor i tillräcklig utsträckning.

Kontroll enligt tobakslagen

När det gäller kontrollen enligt tobakslagen så fanns det brister vid fem av gymnasieskolorna och vid två högstadieskolor. Vid skolorna fanns spår av rökning i form av fimpar. Vid ett par skolor såg vi även elever som rökte på skolgården.

De skolor som inte följer kraven i tobakslagen om rökfria skolgårdar kommer att få genomföra åtgärder. I något fall kommer vi att förelägga verksamheterna.