En person provtar vatten från ett minireningsverk.

Vi har kontrollerat att minireningsverk fungerar tillräckligt bra

Vanliga brister vi såg var till exempel att flockningsmedlet i reningsverket tagit slut, var väldigt nära att ta slut eller att doseringslangen som ska suga upp kemikalierna inte nådde ner till själva flockningsmedlet. Detta utan fastighetsägarens kunskap, vilket i sin tur tyder på en bristfällig egenkontroll från fastighetsägarens sida.

Under hösten 2017 inleddes vårt stora projekt med tillsyn av minireningsverk, fosforfällor och markbäddar på burk. Uppstarten skedde parallellt med att vi deltog i LOVA-projektet: ”Surrogatparametrar – en kostnadseffektiv metod att följa upp små avloppsanläggningars funktion”. Syftet med det LOVA-projektet var att testa och utvärdera en fältmätningsmetod för att se om vi kan undvika dyra labbanalyser för fastighetsägarna men ändå få ett tillräckligt tillförlitligt resultat i fält att använda i vår tillsyn. Nio kommuner och ett kommunalförbund deltog.

Under november 2018 inspekterade vi tretton anläggningar i kommunerna Skövde, Hjo och Tibro.

Resultat

Två anläggningar var helt utan anmärkning. Vår fältmätning visade på goda resultat avseende rening av fosfor. På det ena stället hade fastighetsägaren precis flyttat in så där fanns ingen egenkontroll att granska. Fastighetsägaren var däremot väldigt positivt inställd till att kontrollera och sköta sitt reningsverk. Resterande elva kommer vi att följa upp och gå vidare med beroende på hur fastighetsägaren väljer att agera utifrån informationen i vårt meddelande.

Majoriteten av fastighetsägarna behövde påbörja eller utöka sin egenkontroll mer samt dokumentera den bättre.