Hörselskadande buller från hög musik drabbar framför allt unga människor.

Vi har kontrollerat ljudnivåer vid musikevenemang och diskotek

Flera av de kontrollerade verksamheterna saknade rutiner för att mäta ljudnivån regelbundet.

Av de verksamheter som vi besökte hade flertalet dålig kontroll över att ljudnivåerna inte överskred de riktvärden som finns. De flesta saknade rutiner att mäta ljudnivån regelbundet och saknade kunskap om att de skulle kalibrera sin mätutrustning samt att den ska uppfylla viss klassning. De som utförde mätningar gjorde inte det utifrån en standardiserad metod, vilket kan leda till missvisande resultat vid mätning av ljudnivån. Det fanns dock enstaka verksamheter med mycket god kontroll på sin verksamhet.


Syftet med vår tillsyn är att kontrollera så att ljudnivåerna från musikspelningar inte överskrider de riktvärden som Folkhälsomyndigheten har angett. Hörselskadande buller från hög musik drabbar framför allt unga. Endast 15 procent av personer i åldern 18–28 år använder öronproppar vid musikevenemang och 41 procent har upplevt öronsusningar efter att ha lyssnat på hög musik, jämfört med 26 procent i hela befolkningen. Efter vår tillsyn så har verksamheterna förbättrat sitt arbete med egenkontroll när det gäller ljudnivåerna.