En person håller ett par hörlurar i händerna.

Vi har kontrollerat ljudnivåer vid nöjeslokaler i Skövde

Vi genomförde kontroll av ljudnivåer vid två nöjeslokaler/diskotek i Skövde kommun fredagen den 23 november 2018. Vi utförde ljudnivåmätningarna utan att i förväg ha meddelat verksamhetsutövarna.

De mätningar som vi genomförde visade att Pitchers klarade att hålla ljudnivåerna under det riktvärde som finns i Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:15). Vid besöket hos Bogrens salonger så överskreds de ekvivalenta ljudnivåerna, som mäts under en viss tid.

Vad blev nyttan med projektet?

Målsättningen med nämndens arbete med att motverka höga ljudnivåer i nöjeslokaler med flera platser är att alla ska kunna uppleva och njuta av musik utan att riskera hörselskador eller andra negativa hälsoeffekter. Vid för höga ljudnivåer riskerar människor som besöker verksamheter som spelar högt att få skador på sin hörsel. Nämnden prioriterar att besöka dessa verksamheter eftersom det ofta är unga människor som riskerar att få skador som de kommer att påverkas av under många år. Unga människor har inte alltid kunskaper om hur och varför man bör skydda sig mot höga ljudnivåer. De har därför inte alltid förutsättningar att skydda sig och betraktas därför som en riskgrupp vad gäller hörselskador.