Det är viktigt att bollar i ett bollhav görs rent med jämna mellanrum.

Vi har gjort tillsyn vid tre aktivitetscentrum i Skövde

Under maj månad besökte vi Balthazar science center, Laserdome pub och restaurang och Stellas Lekland i Skövde kommun för att bland annat kontrollera hur de arbetar för att förhindra smittspridning.

Vid våra besök har personalen som arbetar i verksamheten fått berätta om sina rutiner. Frågorna gällde till exempel hur ofta de städade olika utrymmen, torkade av ytor som många personer tar på och vad de gör om någon skulle kräkas eller om det uppstod blodsspill. Vi kontrollerade städbarheten i lokalerna, möjligheterna till handtvätt och rengöring av eventuella skötbord. Vi tittade även på förvaring och hantering av städmaterial och städkemikalier. Verksamheterna har också fått visa uppgifter om ventilationens kapacitet.

Två av tre av aktivitetscentrumen har ändrat sina rutiner

Genom frågor och reflektioner på plats har personalens medvetenhet ökat om vad som fungerar bra och vad som kan förbättras. En av verksamheterna hade goda rutiner för städning i lokalerna, rengöring av material och utrustning samt medvetenhet om ventilationens dimensionering. Personalen hade också goda kunskaper om kemikalier och materialval. De två andra verksamheterna har efter vårt besök ändrat vissa rutiner och ökat sina städfrekvenser av både lokaler och utrustning. En av dessa verksamheter har också sett över sin hantering och förvaring av städutrustningen.

Bra städning och ventilation kan minska smittspridning

Platser där många människor vistas samtidigt och i nära kontakt med varandra är en riskmiljö för smittspridning. Spridningen kan till exempel ske via luften, ytor som ofta vidrörs eller vid kontakt med kroppsvätskor. Med bra ventilation, hygienrutiner, städbarhet och kunskap kan riskerna minimeras även om det är svårt att undvika helt. Ventilationen är också en viktig faktor för att minska mängden partiklar i luften och samtidigt minska eventuella kemiska föroreningar i luften.