Vi underlättar för företagare

Miljösamverkan utreder olika möjligheter att underlätta för näringslivet under pågående kris. Ett antal åtgärder sätts in redan idag.

Där det är möjligt kommer tidsfrister för vissa åtgärder och betalning av avgifter att förlängas. Viss tillsyn kommer att flyttas i tid eller genomföras på andra sätt för att underlätta för er.

Behöver du förlängd tidsfrist för att betala avgifter till oss?

VI kan förlänga betalningsfristen upp till sex månader för fakturor som avser avgifter kopplade till tillsyn och kontroll. Mejla verksamhetens namn, fakturanummer och hur lång tid du behöver anstånd så hjälper vi dig.

Behöver du förlängd tidsfrist i ett pågående tillstånds- eller tillsynsärende?

Mejla oss diarienummer, och en motivering om hur vi skulle kunna hjälpa dig. Vi kommer sedan att se efter om det är möjligt att ge extra tid.