En person håller sina händer under rinnande vatten.

Vatten

Vattnet på vår jord cirkulerar i ett ständigt kretslopp; ånga avdunstar från sjöar och hav och faller ned som regn och snö.

En del av vattnet tas upp av växternas rötter och avdunstar genom växterna. Resten tränger djupare ner och blir till grundvatten, som långsamt rör sig genom jordlagren och berggrunden för att slutligen rinna ut i sjöar, hav och vattendrag igen.

Vatten är en förutsättning för liv

Varje dag lånar vi vatten ur kretsloppet för att dricka, leva och må bra. Stenåldersmänniskorna drack samma vatten som vi och våra barnbarn och barnbarnsbarn kommer att dricka. Alla ska ha bra dricksvatten i sin kran, inte bara vi utan också kommande generationer. 

Vi måste vara rädda om det vatten vi använder - något nytt vatten tillförs inte kretsloppet.