Badvatten

Den som ansvarar för badet tar prover och nämnden granskar därefter inkomna analyssvar. Ett vattenprov kan vara "tjänligt", "tjänligt med anmärkning" eller "otjänligt".

Enstaka sämre resultat kan förekomma utan att badet i sin helhet bedöms som otjänligt. Är ett provsvar inte tjänligt gör miljönämnden alltid en utredning. I vissa fall kan nämnden besluta om badförbud. Den som ansvarar för en badplats kan också stänga den på eget initiativ.

Strandbads vattenkvalitet

Vill du veta vilken kvalitet badvattnet har där du brukar bada? Gå in på Folkhälsomyndighetens och Havs och Vattenmyndighetens webbplats "Badplatsen".

Provtagning genomförs minst fyra gånger per säsong, från mitten av maj till slutet av augusti. Offentliga badplatser finns vid:

  • Skogssjön (Falköping)
  • Varpet vid Mullsjön och Vättern vid campingen och Guldkroken (Hjo)
  • Campingen vid Bottensjön, Kyrksjön i Mölltorp, Skarven, Vättersvallen, Djäknasundet, Vättern vid Granvik och Hanken samt vid pingstkyrkan (Karlsborg)
  • Björstorpsbadet, Karstorpsbadet, Herrekvarn, stora badviken och Villeviken vid Simsjön, Meybobadet vid Vristulven, Långenbadet och Sjötorpssjön. Även Boulognersjön anses vara en offentlig badplats. (Skövde)
  • Gamla Örlenbadet, Nya Örlenbadet, Badvägen i Fagersanna och vid campingplatsen (Tibro).

 
Vattnets kvalitet påverkas av flera yttre faktorer som till exempel temperatur, nederbörd, vind och närhet till föroreningskälla.

Bassängbads vattenkvalitet

Det är verksamheten som genomför provtagningar, antingen med egen utbildad personal eller anlitade personer med specialistkunskaper om provtagning. Provtagningen genomförs, beroende på badanläggningens storlek, varannan vecka eller en gång i månaden.

Beroende på bassängbadets storlek, vilken typ av verksamhets som bedrivs och vilka risker det finns med verksamheten så kan verksamheten omfattas av miljöbalkens krav på egenkontroll. Syftet med egenkontrollen är att verksamheten ska få ett verktyg för att skydda människros hälsa och miljön på bästa sätt.

I informationsbladet om egenkontroll för bassängbad kan du läsa mer.