Producera och tillhandahålla dricksvatten

Information till livsmedelsföretagare med små dricksvattenanläggningar.

Restauranger, förskolor och andra offentliga eller kommersiella verksamheter, till exempel bed and breakfast eller campingplats, på landsbygden har ofta en egen brunn (vattentäkt) som man tar sitt vatten ifrån. Dessa verksamheter ska ha kontroll över sitt vatten på samma sätt som kommunen har för det kommunala dricksvattnet.

Egenkontrollprogram för skötsel

Har du en sådan verksamhet ska du upprätta ett egenkontrollprogram för skötsel av vattentäkten och ta ett visst antal vattenprover per år berorende på hur många kubikmeter vatten som produceras under ett dygn. Ansvarar du för brunnen/vattentäkten är du också skyldig att anmäla dricksvattenanläggningen till oss och du är skyldig att ta prover på vattnet.

Mer information om vilka krav som ställs på ditt vatten, bland annat hur ofta du behöver ta prover, finns Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, se länken.

Det finns också en broschyr från Livsmedelsverket om "Små dricksvattenanläggningar".